ANTIDOPNING

Köp våra kläder till självkostnadspris
 


Nya dopningsrön kan ge hårdare straff  |  Dopingbetraktelse och en tillbakablick  | 
SSF:s Antidopningspolicy  |  RF doping reglemnte

Nya antidopingregler 2015
Läs om kosttillskott

Utbildning på "Rena vinnare" som alla med tävlingslicens måste genomföra

Vår förening är vaccinerad mot doping

 

För att få bli medlem måste man skriva på ett avtal med
TK Trossö.

 
AVTAL MED TK TROSSÖ

Som medlem i Tyngdlyftarklubben Trossö förbinder jag mig härmed att följa nedan angivna villkor mellan TK Trossö och medlem.

 1. Jag ska uppträda som god PR-man för klubben och tyngdlyftarsporten, samt stödja klubben i dess arbete mot dopning.
   
 2. Jag förbinder mig att avhålla mig från all hantering av dopningklassade preparat. Om jag bryter mot denna förbindelse är jag medveten om att jag kan bli avstängd i 24 månader eller mera.
   
 3. Om jag bryter någon av ovanstående punkter, 1 och 2, förbinder jag mig dessutom att till TK Trossö betala skadestånd med femtontusen (15000) SEK och de kostnader som därutöver mitt agerande åsamkat TK Trossö.
   
 4. Insläpp av icke-medlem innebär uteslutning ur TK Trossö.
   
 5. Som medlem i TK Trossö godkänner jag att mitt namn och ev. bild kan komma att publiceras på Internet.

Är du under 18 år måste även målsman skriva under. Gå till formuläret och fyll i dina uppgifter. Skriv ut avtalet, underteckna och ta med det när du löser medlemsavgiften.

 

 


TK Trossö
www.tktrosso.com