SSF:s Antidopningspolicy

Köp våra kläder till självkostnadspris
 


 

Svenska Styrkelyftförbundets Antidopningspolicy

Antidopningprogram för Svenska styrkelyftförbundet

SSF gör i samarbete med RF slumpmässiga dopingtester bland sina medlemmar på elitnivå och motionsnivå. SSF vill i enlighet med RF lägga flest antalet tester på våra elitlyftare. Eliten är alltifrån svensk elit till världselit. Från ungdom till senior samt både damer och herrar.

SSF vill i enlighet med RF att sporten och dess publik skall vara förvissade om att det är "rena vinnare" på våra tävlingar. De flesta dopingfall som SSF har är på motionsnivå, trots att de allra flesta tester läggs på elitnivå. SSF har arbetat hårt för att komma dit vi är idag och vi vill bli ännu bättre.

Genom att se till att elitlyftare skickar in RF:s vistelserapport och att samtliga landslagsaktuella skriver under en "Ansvarsförbindelse" mellan lyftare och SSF med böter som straff för idrottaren ifall denne lämnar ett positivt dopingprov. Att dessutom ha antidopningsinformation vid läger ser vi som en självklarhet.

Dopingkontroller.
SSF har för avsikt att hela tiden lämna aktuella uppgifter om var och när SM tävlingarna äger rum. Att också informera om när de internationella tävlingarna äger rum och vilka som skall delta på de uppdragen. SSF ansvarar också för att RF har en aktuell lista över lyftare som ska skicka in vistelserapporter.

SM tävlingarna är de "minsta" tävlingarna i Sverige där man får sätta europa- och världsrekord. I samband med detta måste också ett negativt dopingprov lämnas för att rekordet skall godkännas.

Följande information till RF:s Antidopningsgrupp skall tillämpas:
"40 listan" (ungdom / junior / dam / senior)
Namn, Adress, Samtliga telefonnr, E-mailadress, Licensnr, Klubbtillhörighet, Gren.
Kategoritillhörighet: A, B eller C

Juridiska aspekter.
För handläggande av dopningsärenden ansvarar SSF:s bestraffningskommitté som består av tre (3) ledamöter med förbundssekreteraren som ordförande. Behandling av ärenden och bestraffning sker enligt SSF:s stadgar, 5 kap, "Förbundsstyrelsen" §2 & §4 och RF:s stadgar, 13 kap, "Regler mot dopning" samt. 14 kap, "Bestraffningsärenden".

Förbundsstyrelsen ansvarar ytterst för de bestraffningsärenden SSF får. SSF:s kontaktperson för antidopning är den som handlägger bestraffningsärenden och ansvarar för att vistelserapporteringen fungerar. Kontaktpersonen ansvarar också för rapportering av aktuell information ang. lyftarna till RF:s antidopninggrupp. Tävlande som påträffats med positivt dopningsprov vid en tävling fråntas samtliga ev. medaljer samt stryks från resultatlistan. Följdenligt flyttas istället de till närmast efter placerade upp i resultatlistan, vilket även gäller medaljplatser. Vid lagtävling gäller samma som ovan för hela laget.

Vid representation i internationella tävlingar gäller för deltagare att SSF dessutom kommer att resa skadeståndkrav mot den enskilde utövaren och kräva återbetalning av samtliga kostnader för deltagaren gällande resa och uppehälle m.m. i samband med tävlingen, allt i enlighet med "Ansvarsförbindelsen"
Vid SM tävlingar kommer SSF att resa skadeståndskrav mot den enskilde utövaren och kräva återbetalning av samtliga kostnader samt böter i enlighet med "Ansvarsförbindelse för SM-start".

Av SSF uppsatta regler och policy :n
Det är inte tillåtet för SSF lyftare eller funktionär att deltaga i:
* Tävling eller uppvisning i styrkelyft / bänkpress där arrangören inte är godkända av RF / SSF / IPF.
* Tävling eller uppvisning i styrkelyft / bänkpress där dopningsavstängd lyftare eller lyftare i konkurrerande organisation deltar.

Bryter man mot någon av ovanstående regler upphör gällande licens omedelbart att verka och bestraffning med avstängning 24 månader väntar. Lyftare / funktionärer som under avstängningstiden bryter mot ovanstående punkter, förlänger sin avstängning med 24 månader från tidpunkten vid deltagande.

POLICY FÖR KOSTTILLSKOTT.
Svenska styrkelyftförbundet avråder från användande av kosttillskott
främst p.g.a. risken för misstagsdopning. Det finns idag inte heller något dokumenterat behov av kosttillskott för hårt tränande lyftare. Vi rekommenderar därför att man följer RF:s kostrekommendationer för elitidrottare.

Internationella mästerskap.
För att få representera Sverige i något av SSF:s seniorlandslag krävs:
• att man sköter vistelserapporteringen
• att man undertecknat "Ansvarsförbindelsen"
• att man vid EM / VM undertecknat EPF / IPF:s lifter consentform
• att följa de av SSF uppsatta regler och anvisningar
• att bestämt ta avstånd mot otillåtna medel och preparat
• att uppträda korrekt och agera som en representant för svensk styrkelyft

Då styrkelyft ingår i World Games och hela tiden strävar efter en OS status har IPF (International powerlifting federation) skrivit på WADC (World antidopingcode) för att få bukt med dopningsproblematiken internationellt. IPF har också infört speciella regler för de länder som får dopingfall vid VM. Ett WG deltagande blir t.ex. inte aktuellt det året.

Sammanfattning Förbundets antidopningsprogram
• är godkänt av RF:s antidopningsgrupp
• är godkänd och fastställd av förbundsstyrelsen
• är presenterad vid It-domarkonferensen 01 / 2004
• är presenterad vid coachträffen 02 / 2004
• är presenterad på distrikts- ledarkonferensen 03 / 2004
• är utlagd på förbundets hemsida samt i förbundets tidning "New power"

Slutord.
SSF ser det som en självklarhet att alla idrottare skall tävla på lika villkor. Idrott är något som skall vara sunt och hälsofrämjande. Tävlingar skall ske under ärlig kamp och med kapacitet man tränat sig till på en naturlig väg. Vi måste därför alla hjälpas åt att bekämpa dopning inom idrotten.
Det är Svenska styrkelyftförbundets förhoppning att genom detta program visa vad SSF står för och vi vill också understryka vikten av samarbetet med RF för att nå våra mål med en ren idrott.

2006 Svenska Styrkelyftförbundet
Senast uppdaterad 2004-12-09

 

 


TK Trossö
www.tktrosso.com